Skolbesök

"Det är mysigt att lyssna när någon läser högt. Då kan man bara blunda och titta på sina egna tänkebilder."
Kalle, 9 år


 Läs högt i skolan!
Högläsning ger barn ett levande språk och en rik tankevärld. Sluta inte läsa högt för eleverna när de kan läsa själva!

Det kan vara svårt att hitta de allra bästa högläsningsböckerna. Vi i Mammadamm vill hjälpa er att hitta fram till böcker som innehåller roliga, rörande, egensinniga, spännande, fascinerande berättelser. Berättelser som väcker nyfikenhet och förväntan. Berättelser som kan vara en utmaning för barnen både språkligt och innehållsmässigt.

Mammadamm är en förening som vill inspirera till högläsning i hem och skola. Vi är några högläsningsentusiaster som vill öka intresset för högläsning för barn i åldrarna 6–12 år. Vi väljer bland nyutkomna böcker och bland äldre titlar som kan vara klassiker eller blivande klassiker.

Vi kommer gärna ut till er på skolan och presenterar bra högläsningsböcker för lärare och bibliotekspersonal och för föräldrar på föräldramöten. Vi kan medverka vid t.ex. studiedagar, seminarier, ämneskonferenser och vara rådgivande vid uppläggning av projekt och studie/läsecirkelverksamhet.

För mer information om skolbesök kontakta Birgitta Alm, tel. 073-2107849,
alm.birgitta@gmail.com