Om Mammadamm

Mammadamm är en förening som vill inspirera till  högläsning i hem och skola. Vi ser högläsning som ett mycket bra sätt att ge alla barn ett levande språk och en innehållsrik tankevärld.

Det är viktigt och underbart med högläsning i alla åldrar, men vårt fokus är barn som befinner sig i början av sin läsinlärning. Vår målgrupp är alla som möter barn i åldrarna 6-12 år.

Vi tycker att högläsningsböcker ska ha lite "stuns". Vi söker efter böcker som innehåller roliga, rörande, egensinniga, spännande, fascinerande berättelser. Böcker som skapar nyfikenhet och förväntan. Böcker som innehåller ord och tankar, som berör och stannar kvar.

Högläsningsböcker ska vara en njutning även för den som läser högt. Därför måste de ha ett rikt och levande språk och gärna utspela sig på två plan så att de känns roande och tilltalande även för den vuxne.

Vi vill tipsa om både äldre och nyare litteratur. Såväl "gamla godingar", dvs tidlösa klassiker, som "moderna klassiker", som kanske bara har ett par år på nacken, men som tål att läsas om och om igen.

Mammadamm vill vara en kunskapskälla för alla de som söker högläsningsböcker för den målgrupp vi prioriterar. Vår främsta informationskanal är denna webbplats.

Vi kan också tänka oss att medverka vid studiedagar, seminarier, ämneskonferenser el dyl. Liksom vara rådgivande vid uppläggning av projekt och studie/läsecirkelverksamhet.

Den som vill veta mer om Mammadamm kan ta kontakt med Birgitta Alm, alm.birgitta@gmail.com, 073/210 78 49