Om jag får stanna av Kajsa Gordan

Ilona bor med sina föräldrar och lillebror sedan sex år som flyktingar i ett rum med fördragna gardiner i ett kloster, där de får gömma sig i väntan på asylbesked. Föräldrarna vågar inte gå därifrån, men barnen får gå i skolan i hemlighet. Ilona går nu i sexan och i vartannat kapitel får vi följa henne respektive bästisen Stella. De har mycket gemensamt, men deras helt olika levnadsförhållanden avspeglar sig i hur de uppfattar varandra och olika händelser och vad de bär inom sig. Stella kan skämmas och känna skuld för att allt hon har. För Ilona blandas glädjeämnen som fotboll och skolan med en  ständig  rädsla och ångest för hur det ska gå för henne och familjen. Ska de få stanna i Sverige?
En inkännande berättelse om vänskap och medmänsklighet.
Från 9 år

139 sidor
Rabén & Sjögren 2017